Żywieckie Zabawki

Żywieckie Zabawki

Projekt edukacyjny popularyzujący wiedzę na temat tradycji zabawkarskich na Żywiecczyźnie

Koniki, bryczki, kołyski, ptaszki, grzechotki… tradycja żywieckich zabawek sięga połowy XIX wieku. Żywiecki ośrodek zabawkarstwa jest jednym z najstarszych w Polsce. Od dziesiątków lat we wsiach położonych u podnóżna pasma Babiej Góry – w Przyborowie, Pewli Wielkiej, Koszarawie, Lachowicach czy Stryszawie – górale wykonywali drewniane zabawki, które stanowiły jedno z głównych źródeł dochodów. Umiejętność wykonywania zabawek przechodziła z pokolenia na pokolenie. W produkcję zabawek niejednokrotnie zaangażowana była cała rodzina.

Drewniane zabawki wykonywane są do dnia dzisiejszego, choć możemy zaobserwować stale zmniejszającą się liczbę wytwórców zabawek. Miedzy innymi pod wpływem napływu tanich, plastikowych zabawek z Chin, wiele dzieci, jak i młodszych rodziców nie zna tradycyjnych regionalnych zabawek, którymi tak chętnie bawili się ich dziadkowie. Projekt „Żywieckie Zabawki” ma na celu popularyzację wiedzy na temat ludowych zabawek wytwarzanych na Żywiecczyźnie i zaproszenie do wspólnej zabawy warsztatowej dzieci i rodziców.


Tradycyjne, ludowe zabawki urzekają młodych swoją prostotą kształtów i kolorystyką, zaś u starszych przywołują wspomnienia z dzieciństwa. By Piotr Pochopień

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!